Świadectwa Energetyczne

Energooszczędny Dom 
  1. HOME
  2. JESTEM ZAINTERESOWANY WYSTAWIENIEM ŚWIADECTWA ENERGETYCZNEGO
  3. ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE
  4. KONTAKT
  5. KROKI DO ŚWIADECTWA ENERGETYCZNEGO
  6. DYREKTYWA UE
  7. OGŁOSZENIA
  8. KLASY ENERGETYCZNE
  9. WZÓR ŚWIADECTWA

Świadectwa energetyczne dla domów

Świadectwa energetyczne - czyli dokumenty mówiące o zużyciu energii przez budynek – od 1 stycznia 2009 roku zaczną obowiązywać świadectwa energetyczne dla budynków i mieszkań, które będą sprzedawane lub wynajmowane. Jest to efekt wdrożenia unijnej dyrektywy.

Od początku 2009 roku mieszkania i domy, a także magazyny oraz powierzchnie biurowe, które będą sprzedawane lub wynajmowane, muszą posiadać świadectwo energetyczne

O konieczności wprowadzenia świadectw energetycznych dla budynków mówi unijna dyrektywa z 2003 roku która w Polsce miała być wprowadzona w życie ponad dziewięć miesięcy temu. Na razie jest gotowy projekt stosownej ustawy. Przepisy mają wejść w życie na początku 2009 roku.

Paszporty energetyczne dla budynków mają być ważne przez dziesięć lat. - Jeśli w tym czasie zostaną przeprowadzone roboty budowlane zmieniające standard energetyczny budynku a których wartość będzie równa lub przekroczy 25 procent jego wartości odtworzeniowej to inwestor po zakończeniu modernizacji będzie musiał uzyskać nowe świadectwo energetyczne - podkreśla Beata Dąbrowska.

Dodaje że jeśli w ciągu dziesięciu lat od wydania świadectwa budynek nie będzie modernizowany to ważność świadectwa energetycznego będzie przedłużana na kolejne dziesięć lat ale jego aktualność musi potwierdzić audytor energetyczny.

Świadectwa Energetyczne | Utwórz swoją wizytówkę

Jakie budynki będą musiały mieć świadectwo energetyczne?

Ocena energetyczna dotyczyłaby jedno- i wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz obiektów zamieszkania zbiorowego jak hotele także robotnicze czy akademiki - wylicza rzecznik Ministerstwa Budownictwa. Oceniane byłyby też obiekty użyteczności publicznej czyli szkoły szpitale biurowce centra handlowe i magazyny. Jak informują przedstawiciele Ministerstwa Budownictwa przepisy o ocenie energetycznej i świadectwach energetycznych nie będą dotyczyły wolno stojących budynków o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 mkw. i takich w których przeprowadzono roboty budowlane poprawiające jakość energetyczną ale koszt prac nie przekroczył 25 procent wartości odtworzeniowej.

Nie będą też stosowane wobec budynków przeznaczonych do użytkowania na czas nie dłuższy niż dwa lata oraz w stosunku do budynków mieszkalnych wykorzystywanych nie dłużej niż cztery miesiące w roku bez względu na ich powierzchnię - informuje Beata Dąbrowska. Z obowiązku zdobywania paszportów będą też zwolnione budynki wpisane do rejestru zabytków kościoły synagogi kaplice budynki kultu religijnego.

W budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 1 tys. mkw. w widocznym miejscu będzie musiała być umieszczona strona tytułowa świadectwa mówiąca o klasie energetycznej budynku.

Zgodnie z projektem oceną energetyczną budynków oraz sporządzaniem świadectw będą się zajmować audytorzy energetyczni. Licencję takiego audytora będzie mogła zaś otrzymać osoba z wyższym wykształceniem po odpowiednich szkoleniach i postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez ministra budownictwa - wyjaśnia Beata Dąbrowska.INFORMACJA

Nie można się połączyć