Świadectwa Energetyczne

Energooszczędny Dom 
  1. HOME
  2. JESTEM ZAINTERESOWANY WYSTAWIENIEM ŚWIADECTWA ENERGETYCZNEGO
  3. ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE
  4. KONTAKT
  5. KROKI DO ŚWIADECTWA ENERGETYCZNEGO
  6. DYREKTYWA UE
  7. OGŁOSZENIA
  8. KLASY ENERGETYCZNE
  9. WZÓR ŚWIADECTWA

Świadectwa energetyczne dla domów

Jak ocenia się klasę energetyczną budynku?

Klasa energetyczna zostanie przyporządkowana na podstawie określonego przez specjalistę tzw. wskaźnika zintegrowanej oceny charakterystyki energetycznej budynku (WZE). Określa on, ile energii zużywa dany budynek/lokal na metr kwadratowy rocznie w porównaniu z tzw. budynkiem referencyjnym. Każda klasa energetyczna to określony przedział wartości, jakie w jej ramach może przyjąć wskaźnik WZE.

Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych dotyczących zapotrzebowania na energię na cele: - centralnego ogrzewania
- przygotowania ciepłej wody
- wentylacji
- klimatyzacji
- oświetlenia (tylko w przypadku budynków użyteczności publicznej)

Ocena energetyczna budynku może być sporządzana na dwa sposoby: na podstawie założeń projektu budowlanego (w przypadku budynków nowo wznoszonych) na podstawie wizji lokalnej i pomiarów dokonanych przez rzeczoznawcę oraz dostępnej dokumentacji budynku (jeżeli właściciel ją posiada). Do oceny energetycznej nie będą wykorzystywane za to rachunki za energię, określające jej dotychczasowe roczne zużycie. Przyjęto założenie, że aby ocena była obiektywna, nie można uwzględniać w niej zużycia energii wynikającego z indywidualnych nawyków mieszkańców i ich trybu życia. Ocena uwzględnia zatem wyłącznie cechy samego budynku i jego instalacji w odniesieniu do ujednoliconych norm użytkowania. Uwzględniony za to będzie surowiec energetyczny wykorzystywany w budynku (prąd, gaz, węgiel), przy czym wzory stosowane do obliczeń są tak skonstruowane, że na klasę energetyczną budynku najkorzystniej wpływa wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, wiatr itp.) Punktem odniesienia do sporządzenia oceny energetycznej jest tzw. budynek referencyjny. Jest to hipotetyczny budynek o takich samych wymiarach i kształcie jak oceniany, spełniający minimum aktualnych wymagań dotyczących energooszczędności. Pełni on rolę standardu podstawowego, z którym porównuje się budynek oceniany. Jego wskaźnik WZE wynosi dokładnie 1 i przypisany jest do środkowej klasy energetycznej C.INFORMACJA

Nie można się połączyć