Świadectwa Energetyczne

Energooszczędny Dom 
  1. HOME
  2. JESTEM ZAINTERESOWANY WYSTAWIENIEM ŚWIADECTWA ENERGETYCZNEGO
  3. ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE
  4. KONTAKT
  5. KROKI DO ŚWIADECTWA ENERGETYCZNEGO
  6. DYREKTYWA UE
  7. OGŁOSZENIA
  8. KLASY ENERGETYCZNE
  9. WZÓR ŚWIADECTWA

Świadectwa energetyczne dla domów

Kroki do świadectwa energetycznego

1. Sprawdź czy budynek, mieszkanie lokal, które posiadasz podlegają obowiązkowi certyfikacji energetycznej. Jeżeli wynajmujesz lub chcesz nająć dom, budynek, mieszkanie; jeżeli sprzedajesz dom, budynek, mieszkanie; jeżeli przeprowadziłeś remont domu, mieszkania, budynku i przypuszczasz, że wskutek tego zmieniła się ich charakterystyka energetyczna jesteś na początku drogi do uzyskania pełnej informacji o ich efektywności energetycznej.

2. Po sporządzeniu Świadectwa Energetycznego nie wolno nic zmieniać tzn. wstawiać nowych okien , docieplać budynku itd. (po zmianach trzeba sporządzić nowe Świadectwo Energetyczne)

3. Przygotuj komplet dokumentów niezbędnych do wykonana świadectwa energetycznego (zakres dokumentacji uzgodnij z osobą sporządzającą świadectwo). Przydadzą się rachunki za gaz, olej opałowy, energię elektryczną, zakup węgla czy drewna opałowego.

4. Zapisz w umowie przygotowanie 2 egzemplarzy świadectwa (ponieważ nie ma obowiązku ustawowego przekazywania kopii świadectwa do urzędów – należy posiadać dla własnego bezpieczeństwa co najmniej dwa egzemplarze dokumentu na własny użytek).

5. Weź czynny udział w pracy certyfikatora - odpowiadaj na jego pytania ale i zadawaj pytania jeżeli masz wątpliwości. Ty najlepiej znasz swój dom, swoje mieszkanie.

6. Po otrzymaniu certyfikatu – dołącz dokument do pozostałej dokumentacji budynku lub lokalu, planów technicznych, umów notarialnych.

7. Świadectwo Energetyczne ważne jest przez 10 lat od daty wystawienia.INFORMACJA

Nie można się połączyć