Jestem zainteresowany/a wystawieniem Swiadectwa Energetycznego (prosimy o staranne i rzetelne wypelnienie ankiety)

Adres nieruchomości

Właściciel budynku: Miejscowość: Powiat: Ulica: Kod pocztowy: Województwo: Telefon: GSM: E-mail: Kontakt w jakich godzinach: Liczba mieszkańców w obiekcie: Rok budowy: Projekt budynku: Dziennik budowy:
Dane obiektu Dom: Mieszkanie: Inne (wpisz): Kubatura budynku m3: Powierzchnia m2: Pole do wpisu uwag:
Wypełniając ankietę wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w ankiecie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wystawienia świadectwa energetycznego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Zabrania się kopiowania, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części ankiety zawartej na stronie internetowej swiadectwa-energetyczne.pl